ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการปัองกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM2.5

Announcements regarding the Corona Epidemic situation (COVID-19) and the prevention of communicable diseases from haze PM2.5

 • การจัดการเรียน การสอนในสถานะการณ COVID-19 (Teaching-Studying and Examination Management during COVID – 19 Outbreak Situation) Updated on March 31, 2020. (Thai, Full in Thai, English, Full in English)
 • การเปิด-ปิด ประตูเข้าออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Opening-closing the door to enter and exit Chiang Mai University) Updated on March 26, 2020. (Thai, Full in Thai, English
 • ประกาศ ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Temporary Closure of Chiang Mai University Due to the Coronavirus (COVID-19) Updated on March 23, 2020. (Thai, English, Chinese)
 • การบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา และการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และปัญหาหมอกควัน PM2.5 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 (Graduate Management and The services of the Graduate School in the situation of the outbreak of Corona Infection 2019 (COVID-19) and the PM2.5 haze between March 24 and April 13, 2020)  Updated on March 24, 2020. (Thai, English)
 • เบอร์ติดต่อสอบถามในบัณฑติวิทยาลัย (Contact number for inquiries) Updated on March 24, 2020. (Thai)
 • วิธีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนปริญญานิพนธ์ ด้วย TurnItIn (How to use TurnItIn)  Updated on March 28, 2020. (Thai)
 • วิธีสมัครใช้งาน TurnItIn (How to apply TurnItIn) Update on March 28, 2020. (Thai)
 • ประกาศจากสถาบันภาษา ของดการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา CMU-eTEGS (Announcement from Language Institute,   Prohibiting the examination of  English Proficiency Tests)  Updated on March 20, 2020. (Thai)
 • คณะมนุษย์ศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อในการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาดังต่อไปนี้
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 095-6914926
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 088-2604426

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...