29
Jul

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply