08
Jun

ประกาศ การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบสดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563