GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศ การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ประกาศ การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบสดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

More To Explore