GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)