• GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY
02
Dec

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ใบสมัคร คลิ๊ก