GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ณ ศูนย์การค้า One Nimman

Share This Post

Share on facebook
Share on email

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ณ ศูนย์การค้า One Nimman ถนนนิมมาเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี