• GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY
21
Nov

พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ณ ศูนย์การค้า One Nimman

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ณ ศูนย์การค้า One Nimman ถนนนิมมาเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่