29
Oct

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม Grand Salon SR109 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ