GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี