ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) >>> คลิกที่นี่ List of Eligible Candidate for the CMU Presidential Scholarship Academic Year 2022 (Round 3) >>> Click Here