พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมบุคลากร ร่วมงานพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ สำหรับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโท ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรธิดา ไชยานะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในประเด็นสำคัญที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาควรทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานวิชาการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การทำวิจัยสถาบัน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลาการบัณฑิตวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “การทำวิจัยสถาบัน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่