Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์.ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กระบวนการจัดการบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการรวมตัว เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค

1. สถาบันภาษางดสอบ CMU e-TEG ขอเลื่อนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา CMU-eTEGSสถาบันภาษา ของดการจัดสอบ CMU-eTEGS ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัว ลดความสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค หากสถานการณ์กลับมาปกติหรือประกาศเปลี่ยนแปลง ทางสถาบันภาษาจะประกาศจัดสอบอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานสถาบันภาษาในการจัดสอบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบ 2. การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์ การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์ 1. นักศึกษาส่ง...
Read More

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพ เปิดรับบทความฉบับเต็ม : 2 มกราคม – 30 เมษายน  2563...
Read More

ขั้นตอนการขอหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 63 (วช.) (ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. – 30 ก.ย. 62 เท่านั้น)1. กรอกแบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ออกหนังสือฉบับภาษาไทยเท่านั้น)      –  https://www.grad.cmu.ac.th/documents/Locked-2014-F104-Recommendation.pdf.pdf      – ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา, ชำระเงินที่ห้องการเงินส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2  ...
Read More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...