< ข่าวกิจกรรม - CMU - Graduate School
Category

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย...
Read More

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

กำหนดการสำคัญ เปิดรับบทความทาง (e-mail: 52ngrc@go.buu.ac.th)ส่งบทคัดย่อ (Abstract)และผลงานฉบับเต็ม (Full paper) บัดนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับเต็มที่แก้ (Camera-ready paper) พร้อมส่งไฟล์วิดีโอการนำเสนอและ...
Read More

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 17 วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 17 วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์.ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 53 ปี ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ รองคณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 44 ปี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...