LinksLinks2
PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux www.grad.cmu.ac.th 5.11.22-100.fc32.x86_64 #1 SMP Wed May 19 18:58:25 UTC 2021 x86_64
okokok/var/www/html/grad_wp2okokok
Category

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศ ทุน TA/RA ปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ประกาศทุน TA/RA ปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัครขอรับทุนในรอบที่ 1 โปรดติดตามประกาศเร็วๆ นี้ AnnouncementTA/RA Scholarship 2021 are under the university’s consideration. Those who are interested to...
Read More

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอบรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกาษาที่ขัดสน สนับสถาบันการแพทย์และจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน และเผยแพร่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 (กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง) ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ...
Read More

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

สำนังานศาลรัฐธรรมนูญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ สมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/ หรือหากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร. 0 2141 7798...
Read More

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 รายละเอียดของประกาศ กดที่นี่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 กรณีนักศึกษาต้องการแบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2563)1. กรอกแบบคำร้องขอหนังสือรับรอง        – ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา     ...
Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (List of Eligible Candidates for the Academic Activity Scholarship 2nd, 2020 Budget Year) https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/wp-content/uploads/2020/10/ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรร.pdf

พิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์.ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69868&filename=The_Secretariat และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่งวิทยานิพนธ์/ดิษฎีนิพนธ์ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส่งไปรษณีย์ที่ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม...
Read More
LinksLinks2

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...