< grad - CMU - Graduate School
By

grad

ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องสัมมนาอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.09 น. ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ หน่วยประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกาาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2562

สคบท. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกาาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2562  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...