ประกาศ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

  • ปีการศึกษา 2554 [PDF]
  • ปีการศึกษา 2553 [PDF] [ปก]
  • ปีการศึกษา 2552 [Word] [PDF] [ปก]
  • ปีการศึกษา 2551 [Word] [PDF] [ปก]

 

แนวปฏิบัติการพานักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา

แนวปฏิบัติ
ขั้นตอน
แบบคำร้อง/แบบฟอร์ม
[Word] [PDF]

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.109371 s.

Visitors
Today
467
Yesterday
541
Online
1