การรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แยกตามคณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
218
Yesterday
381
Online
2