ประชาสัมพันธ์ ASEA-UNINET Student Week, Universitas Indonesia

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ ASEA-UNINET Student Week, Universitas Indonesia


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ASEA-UNINET 2017 Student Week, Jakarta Indonesia ภายใต้หัวข้อ Sustainable Development : A Multidisciplinary Approach จัดขึ้น ณ Universityies Indonesia ในวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาโปรแกรมระยะสั้นเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะได้รับ 3 หน่วยกิต (44 ชั่วโมง) จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031249 s.

Visitors
Today
225
Yesterday
381
Online
1