ชี้แจงเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะ Work and Travel ใน มช.

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ชี้แจงเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะ Work and Travel ใน มช.


ตามที่มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นอาสาสมัครทำงานในต่างประเทศ ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในโครงการนั้น กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีนโยบายในการอนุญาตหรือสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์ลักษณ์ Work and Travel (ทำงานเรียนและท่องเที่ยว) เข้าประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากพบเห็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งให้งานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษาทราบ เพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โทร.053-943043
โพสต์เมื่อ : 19 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
225
Yesterday
381
Online
1