บว.ร่วมพิธีรับน้องขึ้นดอย ปี 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมพิธีรับน้องขึ้นดอย ปี 2560


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร เลขานุการ บุคลากร สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2560 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนักศึกษาใหม่เดินขึ้นดอย เพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 11 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
75
Yesterday
270
Online
1