บว.ร่วมพิธีสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมพิธีสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์


เมื่อวันที่ 30สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 30 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
75
Yesterday
270
Online
1