บว. มอบของที่ระลึกแด่ นางสาวพรรณี อรุณวิไล

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. มอบของที่ระลึกแด่ นางสาวพรรณี อรุณวิไล


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกและแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนางสาวพรรณี อรุณวิไล ณ ห้องการเงิน การคลัง และพัสดุ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยโพสต์เมื่อ : 23 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
75
Yesterday
270
Online
1