บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำผู้บริหาร และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 7 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015624 s.

Visitors
Today
221
Yesterday
381
Online
1