บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุน TA/RA ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุน TA/RA ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุน ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยโพสต์เมื่อ : 7 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
220
Yesterday
381
Online
1