ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาผู้รับทุนความร่วมมือรัฐบาล ไทย-ลาว (TICA) มอบของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณและขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปเตรียมตัวศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โพสต์เมื่อ : 20 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
220
Yesterday
381
Online
1