หนังสั้นเรื่อง "ปล่อยนก ... บุญหรือบาป ?"

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : หนังสั้นเรื่อง "ปล่อยนก ... บุญหรือบาป ?"


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ผลิตหนังสั้นเรื่อง "ปล่อยนก ... บุญหรือบาป ?" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจเรื่องการปล่อยนกอย่างถูกต้อง จึงได้เผยแพร่หนังสั้นนี้

โพสต์เมื่อ : 14 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
220
Yesterday
381
Online
1