งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560


กรมสุขภาพจิต ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  ภายใต้เรื่อง "ซึมเศร้า ... เราคุยกันได้" (Depression : Let's talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  http://aimhc.net/

  โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560  


  GSCMU


  บัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพิ่มเพื่อน

  Copyright © 2017 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

  Graduate School, Chiang Mai University
  239, Huai Kaew Road, Muang District,
  Chiang Mai, Thailand, 50200
  0 s.

  Visitors
  Today
  38
  Yesterday
  506
  Online
  1